Culteavo茶叶包装设计

Culteavo灵感来源于动词“培养”的深层含义,设计师选用金属作为包装设计的主要材料,银色的材质使整个包装质感十足,包装的插画采用点绘的方式,非常独特。

Culteavo茶叶包装设计

Culteavo茶叶包装设计

Culteavo茶叶包装设计

Culteavo茶叶包装设计

Culteavo茶叶包装设计

Culteavo茶叶包装设计

Culteavo茶叶包装设计

Culteavo茶叶包装设计
设计:Robinsson Cravents