Asimenia Limni 白兰地酒包装设计
由Kommigraphics为Asimenia Limni设计的酒包装。
Asimenia Limni是一款酒品牌。包装设计的灵感来自于当地的景色,将湖、燕子等元素展现在包装上,并将蓝色与白色相结合,非常清晰的将本产品纯度的特点展现出来。
Asimenia Limni 白兰地酒包装设计
Asimenia Limni 白兰地酒包装设计
Asimenia Limni 白兰地酒包装设计
Asimenia Limni 白兰地酒包装设计
Asimenia Limni 白兰地酒包装设计